Πραγματοποιούνται ομιλίες εκπαιδευτικού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση με ένα εύρος θεμάτων ψυχικής υγείας. Οι ομιλίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μέρος που ο εκάστοτε φορέας επιθυμεί.

Το θεματολόγιο κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης μπορεί να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις τρέχουσες ανάγκες του φορέα που διοργανώνει την ομιλία.

Ενδεικτικά θέματα:

  • Άγχος και Κατάθλιψη στις μέρες μας
  • Η τέχνη της επικοινωνίας
  • Υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις
  • Παιδική ζήλια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο