Η Ψυχολόγος Γεωργία Μπατσίλα έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών έργων με κυριότερα τα κάτωθι:

  1. Poptsi E, Kounti F, Agogiatou C, Bakoglidou E, Soumpourou A, Zafeiropoulos S, Batsila G, Liapi D, Nikolaidou E, Vasiloglou M, Ouzouni F, Markou N, Zafeiropoulou M, Mouzakidis C, Tsolaki M (2017).Use it more and keep it alive: a Longitudinal Randomized Controlled Trial in people with Mild Cognitive Impairment   20(2) The Journal of the Hellenic Society of Nuclear Medicine
  2. Tsolaki M, Kounti F, Agogiatou C, Poptsi E, Bakoglidou E, Zafeiropoulou M, Soumbourou A, Nikolaidou E, Batsila G, Siambani A, Nakou S, Mouzakidis C, Tsiakiri A, Zafeiropoulos S, Karagiozi K, Messini C, Diamantidou A, Vasiloglou M. (2011). Effectiveness of nonpharmacological approaches in patients with mild cognitive impairment. Neurodegenerative Diseases Volume: 8, Issue: 3, Pages: 138-145

Αναλυτικά το βιογραφικό: