• 2/2017 – Εφαρμοσμένο εργαστήριο με θέμα: «Μουσικοκινητική σε Ασθενείς με Ήπια Άνοια», 10ο  Πανελλήνιο Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (PICAD), Θεσσαλονίκη
 • 2/2017 – Εισήγηση με θέμα: «Εντατική Νοητική Ενεργοποίηση σε Ασθενείς με Ήπια Άνοια», 10ο  Πανελλήνιο Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (PICAD), Θεσσαλονίκη
 •  2/2013 – Εισήγηση με θέμα: «Θεραπευτικό Πρόγραμμα Νοητικής Εκπαίδευσης με Μουσικά Ερεθίσματα. Μελέτη Περίπτωσης», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη
 •  3/2012 – Εισήγηση με θέμα: « Σεξουαλική και Σωματική Κακοποίηση Ηλικιωμένων», Νομικά και Κοινωνικά Θέματα στην Άνοια, Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
 • 1/2012 – Προφορική ανακοίνωση με θέμα «Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που διακόπτουν πρόωρα τη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία». Κωνσταντινίδης Λ., Σαββίδου Κ., Μανώλα Α., Παγκράτης Μ., Μπατσίλα Γ., Γκόγκα Γ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθραπειών, Θεσσαλονίκη
 • 2/2011 – Εισηγήσεις με θέματα: «Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των συμπεριφορικών προβλημάτων της άνοιας» και «Ο ρόλος της Μουσικής στη Συναισθηματική κατάσταση των ηλικιωμένων», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη
 • 3/2011 – Εισήγηση με θέμα « Νοητική Ενεργοποίηση και Ψυχοθεραπεία μέσω μουσικών ερεθισμάτων » Τηλεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας με θέμα την Άνοια, Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
 • 2/2011 – Εισήγηση με θέμα: «Περιβαλλοντικοί Παράγοντες στην υπηρεσία της πρόληψης για τη νοητική έκπτωση», Τηλεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας με θέμα την Άνοια, Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
 • 2/2011 – Εισήγηση με θέμα: «Μουσικοθεραπεία», Τηλεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας με θέμα την Άνοια, Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
 • 1/2011 – Εισήγηση με θέμα: « Διαγνωστικό περιστατικό με άνοια με σωμάτια Lewy » Τηλεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας με θέμα την Άνοια, Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
 • 5/2010 – Εισήγηση με θέμα: «Μουσική και Υγεία», Δημοτική Επιχείρηση Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτισμού Συκεών, Θεσσαλονίκη
 • 3/2010 – Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)  και εισήγηση με θέμα «Αποτελεσματικότητα θεραπευτικού προγράμματος Γνωστικής εκπαίδευσης με Μουσικά ερεθίσματα σε Ασθενείς με Ήπια ή Μέτρια Άνοια Alzheimer και Ήπια Νοητική Διαταραχή, 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Alzheimer, Θεσσαλονίκη
 • 5/2009 – Εισήγηση με θέμα «Γνωστική Αποκατάσταση ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer μέσω λογισμικού με δυνατότητα ανάπτυξης στο διαδίκτυο», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης, Λεύκες, Πάρος
 • 2/2009 – Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) και εισήγηση με θέμα: «Θεραπευτικό Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαίδευσης με Μουσικά Ερεθίσματα σε Ασθενείς με Ήπια ή Μέτρια Άνοια»,  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη
 • 1/2009 – Εισήγηση με θέμα «Γνωστική Εκπαίδευση με Μουσικά Ερεθίσματα σε Ασθενείς με Ήπια ή Μέτρια Άνοια τύπου Alzheimer», Ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματιών υγείας «Εγκέφαλος, Γήρανση, Άνοια», Θεσσαλονίκη
 • 4/2008 – «Workshop Γνωστικής Μουσικοθεραπείας», Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης
 • 4/2008 – Εισήγηση με θέμα «Ο ρόλος της μουσικής στην επικοινωνία με τον ασθενή και η επίδρασή της στα συμπεριφορικά προβλήματα», Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης
 • 10/2007 – Εισήγηση με θέμα «Πώς βοηθάει ο χορός στην επικοινωνία με τα άτομα με άνοια», Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης
 • 10/2007 – Εισήγηση με θέμα «Μουσική και Εγκέφαλος», Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης

Αναλυτικά το βιογραφικό: