Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε μια ομάδα ατόμων η οποία συντονίζεται από έναν ή δυο ψυχοθεραπευτές, με στόχο να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά δυσκολίες συναισθηματικής φύσεως, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, αγχώδεις διαταραχές και άλλα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ο τρόπος με τον οποίο η ομαδική θεραπεία βοηθάει, είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο γνωστικό συμπεριφορικό  μοντέλο, η εκπαίδευση στην αυτοπαρατήρηση μέσα από καθημερινές καταγραφές δυσλειτουργικών σκέψεων, η αναδόμηση αυτών και η μετέπειτα αλλαγή της συμπεριφοράς.

Συνήθως είναι βραχείας διάρκειας και επιτυγχάνεται μέσα από δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις που ολοκληρώνονται σε διάστημα 3 μηνών.