10/2008- Σήμερα – Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη

 • Νευροψυχολογική εκτίμηση ασθενών με άνοια και συγγενείς διαταραχές
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μη φαρμακευτικών νοητικών παρεμβάσεων για ασθενείς με άνοια και συγγενείς διαταραχές

10/2008- 6/2010 – Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Καλαμαριάς

 • Νευροψυχολογική εκτίμηση ασθενών με άνοια και συγγενείς διαταραχές
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μη φαρμακευτικών νοητικών παρεμβάσεων για ασθενείς με άνοια και συγγενείς διαταραχές

7/2008 – 9/2008 – Θερινά Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Αρναία Χαλκιδικής

 • Υπεύθυνη Ψυχολόγος
 • Συμβουλευτική εφήβων με ειδικές ανάγκες

12/2005-5/2006 – Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δυτικής Θεσ/νίκης

 • Εθελοντική ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη και συμβουλευτική εφήβων

7/2005 – Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

 • Εθελοντική εργασία
 • Συμμετοχή στη φάση αποασυλοποίησης τμήματος χρόνιων ασθενών

2/2004 – 6/2006 – Ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΚΕΠΕΠ – Άγιος Δημήτριος» Πυλαία Θεσ/νίκης

 • Εθελοντική εργασία
 • Δημιουργική απασχόληση και συνοδεία παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κοινωνικές δραστηριότητες εκτός του ιδρύματος

11/2004 – 3/2005 – Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Άρσις», Θεσ/νίκη

 • Πρακτική άσκηση
 • Συμμετοχή σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (διεύθυνση κινηματογραφικής ομάδας και εργαστηρίου εικαστικών)
 • Παρακολούθηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής ανηλίκων και λήψη του κοινωνικού ιστορικού τους

8/2004 – Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου (ενδονοσοκομειακές δομές και προστατευόμενα διαμερίσματα)

 • Εθελοντική εργασία
 • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση χρόνιων ασθενών
 • Εκπαίδευση ασθενών σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες
 • Απασχόληση ασθενών σε δραστηριότητες εργοθεραπείας στο Κέντρο προεπαγγελματικής κατάρτισης του θεραπευτηρίου

Αναλυτικά το βιογραφικό: