Πυρηνικές ανάγκες παιδικής ηλικίας που συχνά δεν καλύπτονται

Συχνά γίνεται λόγος για τη σημασία των βιωμάτων της παιδικής ηλικίας και τον αντίκτυπό τους στη μετέπειτα διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το κλειδί για μια ισορροπημένη παιδική ηλικία δεν είναι κάτι ανέφικτο και μη πραγματοποιήσιμο. Αφορά την κάλυψη βασικών αναγκών που θα επιτρέψουν στο παιδί να αναπτύξει όλο το δυναμικό του. Αυτές οι ανάγκες αφορούν: α) την ασφάλεια, η οποία θα καταρρίψει οποιοδήποτε φόβο εγκατάλειψης…

0 Comments

Να σε αποδέχεσαι…

Η συνειδητοποίηση της προσωπικής αξίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αυτοεκτίμησης. Συχνά αυτή υποσκάπτεται από τραύματα του παρελθόντος, πληγές τις οποίες αν δεν επουλώσουμε εγκαίρως, δημιουργούμε μια διαδικασία αυτο-απόρριψης που κάθε άλλο παρά βοηθητική μπορεί να είναι. Η αυτοεκτίμηση χτίζεται μέσα από μια πληθώρα εμπειριών, ήδη από την παιδική μας ηλικία, και καθορίζεται από τις σκέψεις μας οι οποίες κρύβουν βαθύτερες πεποιθήσεις μας. Πολλές από αυτές τις πεποιθήσεις τις δημιουργήσαμε…

0 Comments

Ειδικές φοβίες «άλλου τύπου»- Εμετοφοβία

Το άτομο που παρουσιάζει το συγκεκριμένo είδος φοβίας, διακατέχεται από έντονο και επίμονο φόβο, εκλυόμενο από την παρουσία ή την προσδοκία εμέτου. Η φοβική κατάσταση συνοδεύεται από άγχος αναμονής επερχόμενου επεισοδίου και υπερενασχόληση με φυσιολογικά γαστρεντερικά συμπτώματα ή σκέψεις γύρω από από τον έμετο. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και μπορεί  να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή της καθημερινής λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, διαπροσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο (Boschen,…

0 Comments

Τέλος

Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα

Κλείσιμο