Πόσο ευάλωτος αντέχεις να φανείς;

Στην καθημερινότητα πολύ συχνά συναντάμε ανθρώπους που πασχίζουν αδιάκοπα να κρύψουν οποιοδήποτε σημάδι αδυναμίας τους. Προτιμούν να αποσιωπήσουν τις ατέλειες, τις ήττες και τα προβλήματά τους επιδεικνύοντας μια τάση να φαίνονται τέλειοι σε τομείς όπως η προσωπική ή επαγγελματική ζωή. Εσωτερικεύουν πρότυπα συμπεριφοράς στα οποία οποιοδήποτε λάθος αποτελεί ένδειξη δυστυχίας και ενδεχόμενης κατάρρευσης. Οι ρίζες της συγκεκριμένης τάσης βρίσκονται σε οικογενειακά περιβάλλοντα στα οποία οι επιδόσεις, οι κανόνες, η…

1 Comment

Πυρηνικές ανάγκες παιδικής ηλικίας που συχνά δεν καλύπτονται

Συχνά γίνεται λόγος για τη σημασία των βιωμάτων της παιδικής ηλικίας και τον αντίκτυπό τους στη μετέπειτα διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το κλειδί για μια ισορροπημένη παιδική ηλικία δεν είναι κάτι ανέφικτο και μη πραγματοποιήσιμο. Αφορά την κάλυψη βασικών αναγκών που θα επιτρέψουν στο παιδί να αναπτύξει όλο το δυναμικό του. Αυτές οι ανάγκες αφορούν: α) την ασφάλεια, η οποία θα καταρρίψει οποιοδήποτε φόβο εγκατάλειψης…

0 Comments

Να σε αποδέχεσαι…

Η συνειδητοποίηση της προσωπικής αξίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αυτοεκτίμησης. Συχνά αυτή υποσκάπτεται από τραύματα του παρελθόντος, πληγές τις οποίες αν δεν επουλώσουμε εγκαίρως, δημιουργούμε μια διαδικασία αυτο-απόρριψης που κάθε άλλο παρά βοηθητική μπορεί να είναι. Η αυτοεκτίμηση χτίζεται μέσα από μια πληθώρα εμπειριών, ήδη από την παιδική μας ηλικία, και καθορίζεται από τις σκέψεις μας οι οποίες κρύβουν βαθύτερες πεποιθήσεις μας. Πολλές από αυτές τις πεποιθήσεις τις δημιουργήσαμε…

1 Comment

Τέλος

Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα