Η Μουσικοκινητική έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό μέσο ανάπτυξης πολλαπλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, ήδη από τη βρεφική ηλικία.

Στοχεύει στη δημιουργία αισθήματος ενότητας, στην αύξηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, στην εξωτερίκευση συναισθημάτων, στον κινητικό συντονισμό και στην καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων όπως η προσοχή, η μνήμη, ο λόγος καθώς και οι οπτικοχωρικές ικανότητες.

Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε αναπτυξιακού σταδίου:

  • 12-24 μηνών με παρουσία γονέα
  • 3-4 ετών με παρουσία γονέα
  • 5-6 ετών χωρίς παρουσία γονέα

Τα εργαστήρια αποτελούνται από 12 συναντήσεις διάρκειας 50 λεπτών η κάθε μία και πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα για διάρκεια 3 μηνών.

Στα εργαστήρια θα επιστρατεύσουμε ένα συνδυασμό μουσικής, λόγου και κίνησης μέσα από ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται ποικίλα μέσα όπως το τραγούδι, η φωνή, η κίνηση, τα μουσικά όργανα, η μουσική ακρόαση, η μίμηση, η εξερεύνηση, ο αυτοσχεδιασμός, οι μελωδικές και ρυθμικές επενδύσεις και άλλα.